Μια πράξη ευθύνης και αγάπης

Όλοι όσοι έχετε οικογένεια, είναι σίγουρο ότι ξοδεύετε ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός σας για αυτήν. Οι δαπάνες για το σπίτι, το σχολείο, τα παιδιά, την περίθαλψη και τόσες άλλες ανάγκες και επιθυμίες των μελών της οικογένειάς σας, είναι η χειροπιαστή απόδειξη της πραγματικής σας αγάπης στα οικεία σας πρόσωπα.
Η δυνατότητα όμως εξασφάλισης ίδιου επιπέδου ζωής στα αγαπημένα σας πρόσωπα δεν είναι αιώνια. Όταν αυτή η δυνατότητα πάψει να υπάρχει, λόγω ανικανότητας σας για εργασία ή λόγω απώλειας ζωής, η οικογένεια σας δεν πρέπει να στερηθεί τίποτα.
Με το Family Care εξασφαλίζετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα την απόλυτη προστασία που χρειάζονται και υψηλό επίπεδο ζωής σε περίπτωση:
  1. Απώλειας ζωής σας από ατύχημα ή ασθένεια, με την καταβολή στην οικογένειά σας του μηνιαίου εισοδήματος που έχετε προγραμματίσει και το δεκαπλάσιο αυτού του ποσού ως εφάπαξ.
  2. Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας σας από ασθένεια ή ατύχημα, παρέχεται σας μηνιαία σύνταξη μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Ταυτόχρονα απαλλάσσεστε από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων.

Δείτε ένα video για το πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της οικογένειάς σας.

 

Με το Family Care μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι πως ό,τι κι αν συμβεί, η οικογένειά σας θα απολαμβάνει ένα σταθερό, μηνιαίο κεφάλαιο για την επιβίωσή της.

Μάθετε περισσότερα για το Family Care.  Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.