Με δύο λόγια…

Στο Ισόβιο πρόγραμμα η  εταιρεία αναλαμβάνει ισόβια δέσμευση απέναντι στον πελάτη της όσον αφορά τις καλύψεις και τους όρους του προγράμματος. Στα ετησίως ανανεουμενα προγράμματα η εταιρία  μπορεί να ανατιμολογεί ελεύθερα το ασφάλιστρο κάθε χρόνο, να τροποποιήσει τους όρους, τις καλύψεις ή να καταργήσει το προϊόν μονομερώς, αλλά για το σύνολο των ασφαλισμένων της και όχι εξατομικευμένα για έναν μόνο πελάτη.

Αναλυτικά….

Σε τι διαφέρουν τα ετησίως ανανεούμενα από τα ισόβια συμβόλαια υγείας

Ένα ισόβιο νοσοκομειακό σημαίνει ότι δεν αλλάζουν οι καλύψεις του ασφαλισμένου όσο αυτός είναι διατεθειμένος να πληρώνει τα ασφάλιστρα. Σε μερικές περιπτώσεις η κάλυψη μπορεί να λήξει σε μια ηλικία 65, 70, 75 ετών αλλά στα κανονικά ισόβια ασφαλιστήρια η κάλυψη διατηρείται η ίδια για όσο διάστημα ζει ο ασφαλισμένος. Από την άλλη, σε ένα ετησίως ανανεούμενο συμβόλαιο η εταιρεία αποφασίζει κάθε χρόνο πόσα θα είναι τα νέα ασφάλιστρα και εάν αλλάξουν οι παροχές του. Οι αλλαγές αυτές γίνονται γνωστές στους ασφαλισμένους λίγο πριν κλείσει ένας χρόνος ασφάλισης (Όχι ημερολογιακά για όλους -π.χ. κάθε 10 Ιανουαρίου- αλλά μόλις ο κάθε ασφαλισμένος συμπληρώνει 1,2,3 χρόνια με το συμβόλαιό του). Εάν ο ασφαλισμένος συμφωνεί τότε του έρχεται νέο ασφαλιστήριο με νέες καλύψεις και νέα ασφάλιστρα. Εάν όχι τότε η κάλυψη σταματά.

Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων

Πολλοί υποστηρικτές των ετησίως ανανεούμενων συμβολαίων προβάλουν σαν παράδειγμα προς αποφυγή τις μέχρι τώρα ετήσιες αναπροσαρμογές των ισόβιων νοσοκομειακών. Η αλήθεια είναι πως οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα είναι ένα μελανό σημείο. Μέχρι τώρα όμως οι αυξήσεις στηρίζονταν πάνω στους παράγοντες: ηλικία, ιατρικός πληθωρισμός, δείκτης τιμών καταναλωτή και συνολικές αποζημιώσεις της εταιρείας με αυτό το πρόγραμμα (loss ratio). Άρα λοιπόν υπήρχε ένας ”μπούσουλας”. Στα ετησίως ανανεούμενα όμως οι εταιρείες δεν αναφέρουν ούτε καν τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουν για αναπροσαρμογές, χωρίς να έχει κανείς κάποιο συμβατικό δικαίωμα να αντιδράσει ή να διαμαρτυρηθεί κάπου. Άλλωστε και σε ένα ισόβιο συμβόλαιο όταν κάποιος δυσανασχετούσε με τα ασφάλιστρα μπορούσε να αλλάξει εταιρεία. Εάν μπορεί βέβαια..

56706236_1045106522339415_3774003104618381312_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Καθημερινή 03.10.2014 & Insurance World  (τεύχος Απριλίου 2013)